Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

  Mesimet e shkurtera nga unë

  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Thu Jan 07, 2010 6:02 pm

  Kjo eshte nje menyre e thjeshte per te gjetur FTP ne google

  hapim faqen google.com

  dhe shkruajme

  index of ftp/ +mp3

  rezultati : gjeht cdo FTP me mp3

  per te kerkuar psh filma divX

  shkruajme

  index of ftp/ +divx

  per te gjetur dicka tjeter shkruajme emrin e Objektit qe duam te kerkojmne ne vend te divx
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Thu Jan 07, 2010 6:02 pm

  Per te gjetur me lehte lojra te ndryshme per celular shkojme ne kete adresen me poshte dhe me pas kur te hapni adresen do keni nje vend ku eshte shkruar search. aty ju mund te shkruani emrin e lojes dhe ENTER. behet kerkimi dhe shifni rezultatin. :-)

  [You must be registered and logged in to see this link.]
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Thu Jan 07, 2010 6:03 pm

  Si ta fshim nje ikone ne CP ( Control Panel )

  1.C:\WINDOWS\SYSTEM32
  2.Se pari duhesh te gjesh nje file me mbares .cpl
  3.Kur ta gjejsh file-n me mbaresen .cpl .... pra emrin duhet ta kete sikur ne control panel si psh FOLDER OPTIONS.cpl ..
  4.Beje ate Cut pra nxjerre krejt prej aty dhe fute me ndonje vend tjeter por (mos e fshij krejt sepse mundet me ndodh qe te nevojitet pastaj)
  5.Kur ta heqesh prej WINDOWS SYSTEM 32 do shohesh qe file nuk ndodhet me ne CP ( Control Panel )
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Thu Jan 07, 2010 6:04 pm

  kjo eshte nje menyre shume e thjeshte per te fshire
  emrat e WEb qe kemi shikuar ne internet
  (eshte fjala per faqqet qe hapim ne
  internet por qe ruhen dhe kur marrim te shkruajme perseri adrsen ajo del e
  shkruar poshte)

  shkojme ne start - control panel - internet
  options

  na hapet nje tabele dhe nga fundi i saj kemi nje buton "clear
  history"
  e shtypim dhe ok
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Thu Jan 07, 2010 6:05 pm

  Si ta fshijme nje fajll kur nuk na len windowsi

  How to delete a file when:
  Si ta fshijme nje fajll (skedar) kur:


  Windows says 'file access denied'.
  Windows-i thote 'qasja e fajllit
  refuzohet'.

  'File in use' error.
  'Fajlli ne perdorim' gabim


  Can't delete a file (insert cryptic reason).
  Nuk mund te fshihet
  fajlli

  Rebooting doesn't help delete the file.
  Rikycja nuk ndihmon
  per ta fshire fajllin.

  Related link: [You must be registered and logged in to see this link.]

  Linke rilidhes: [You must be registered and logged in to see this link.]  Can't delete a file in Windows? Here's what to do...
  Nuk mund te
  fshini fajllin ne Windows? Ketu eshte cka duhet te beni ...


  Despite
  all its quirks, Windows does do some things for a good reason. Some files need
  to be locked down when they are in
  use, otherwise you risk damaging the file
  or harming the Operating System.Unfortunately Windows XP seems to be plagued by
  files that cannot be deleted. These are frequently simple files like videos
  (AVI), MP3s or other seemingly harmless files. You try to delete the file,
  Windows waits a few seconds before announcing that access is denied, the file is
  currently in use and cannot be deleted. However, you know it's not in use and
  you just want it deleted.

  Pavaresishte nga te gjitha keto lojra fjalesh,
  Windows-i i bene disa gjera per arsye te mire. Disa fajlla nevojitet te jene te
  mbyllur kur ata jane ne perdorim, perndryshe ju rezikoni per ta demtuar fajllin
  ose demtoni Sitemin operativ. Fatekeqsishte Windows XP duket se eshte i ndieshem
  ne fajllat qe nuk mund te fshihen. Kjo eshte shpesh here fajlla te thjesht si
  video (AVI), MP3 ose sic duket fajlla tjere te parrezikshem. Ju provoni ta
  fshini fajllin, Windowsi prit disa sekonda para se te shpall ate qasja
  refuzohet, fajlli eshte momentalishte ne perdorim dhe nuk mund te fshihet.
  Megjitheate, ju e dini se nuk eshte ne perdorim dhe ju deshironi qe ta fshini
  ate.

  If you have encountered this problem, here is a step-by-step
  process for trying to purge the files you can't delete. It starts with the
  basics for Windows XP and moves on to more involved tricks. The process will
  work for all recent Windows releases, but Windows XP has been causing the most
  the problems, so we will focus on it. Please note: we are assuming that the file
  is not crucial to the operation of Windows - deleting important system files can
  cause havoc.
  Nese ju hasni ne kete problem, ketu e keni nje proces
  hap-pas-hapi per te provuar me e shly fajllin te cilin nuk mund ta fshini.
  Fillon me bazen per Windows XP dhe leviz ne shume teknika te perfshira (se di a
  e perktheva mire). Procesi do te punoj per te gjithe Windowsat e realizuar qe
  jane te fresket, por Windows XP ka shkaktuar shume probleme, pra ne do te
  fokusohemi ne te. Ju lutemi vini re: ne jemi duke pretenduar se fajlli nuk eshte
  kritik ne funksionimin e Windows-it - fshirja e fajllave te rendesishme per
  sistemin mund te shkaktoje kerdi (kaos- me te ra prej sistemi).

  Is the
  file in use? It sounds obvious but it happens. If it is being used or open,
  close the file and the application that opened it. For example, if it is a Word
  document, close Microsoft Word.
  If the file was opened in an application
  (and subsequently closed), but the program is still running, try quitting the
  program. Windows will lock a file because the application hasn't yet released
  it. This is not always Windows fault and can be the fault of the program.
  A
  eshte fajlli ne perdorim? Tingllon kuptueshem por mund te ndodhe. Nese eshte ne
  perdorim ose i hapur, mbyll fajllin dhe aplikacionin qe e hap at. Per shembull,
  nese eshte nje dokument ne Word, mbylle Microsoft Wordin. Nese fajlli ishte i
  hapur ne nje aplikacion (dhe me pas mbyllet), por programi eshte ende duke u
  ekzekutuar, provo me ndal programin.Windows-i do ta mbyll fajllin sepse
  aplikacioni ende nuk e cliruar ate. Kjo nuk eshte gjithmone faji i Windowsit,
  mund te jete faji i programit

  If the file is an AVI, in particular a
  DivX AVI, try renaming it and then deleting it. DivX files don't get on very
  well with Windows XP and sometimes renaming the file can trick Windows into
  releasing it.
  Reboot your PC and don't start any programs. Go directly to
  the file and delete it.
  Nese fajlli eshte nje AVI, me hollesishte nje DivX
  AVI, provo me riemeru ate dhe pastaj fshije at. DivX fajllat nuk gjenden mire me
  Windows XP dhe shpeshhere riemerimi i fajllit mund te jete trike qe Windowsi ta
  liroj ate. Rikyq PC-in tuaj dhe mos starto asnje program. Shko direkt te fajlli
  dhe fshije ate.

  In Windows Explorer, switch to View-Details and then
  select View-Choose Details. Uncheck everything except the file name. This stops
  Windows XP trying to read the file - this problem affects many video, audio and
  graphics files.
  Still no luck? OK, here is the best trick of all. Most sites
  give you cryptic Windows registry and DOS commands to remove a file, but the
  answer is so much simpler. Get a copy of MoveOnBoot. It's free and this simple
  tool allows you to Move, Copy or Delete files before Windows can lock or alter
  the files. The changes are made to your hard drive before Windows starts, hence
  it requires a restart of your system after you give MoveOnBoot its instructions.
  There are no messy boot or DOS commands, just a simple 3-step process.
  Ne
  Windows Explorer, shko te View-Details dhe pastaj zgjedh View-Choose Details.
  Uncheck te gjitha (ato qe jane te zgjedhura i ben te pazgjedhura) perveq emrit
  te fajllit. Kjo e ben Windows XP-in qe te ndaloj se pruvari per ta lexuar
  fajllin - ky problem ndikon ne shume video, audio dhe fajlla grafike. Akoma pa
  fat? OK, tani nje trik me te mire nga te gjitha. Shume sajta ju japin juve
  regjistra te fshehta te Windowsit dhe DOS komanda per te larguar fajllin, por
  pergjigja eshte sa shume e thjeshte. Merre nje kopje nga MoveOnBoot. Eshte fale
  dhe kjo vegel e thjeshte ju lejon juve per ta levizur (move), kopjuar ose fshire
  fajllin pare se Windowsi ta mbyll ose ndryshoj fajllat. Ndrrimet jane bere ne
  hard diskun tuaj pare se Windowsi te startoj, prandaj eshte e nevojshme nje
  ristart i sistemit tuaj parase ju ti jepni instruksione per MoveOnBoot. Ketu nuk
  boot te cregullt ose DOS komanda, vetem nje proces i thjeshte 3 hapesh.


  Step 1: Locate the name of the file that is causing your problems.

  Hapi 1: Gjej emrin e fajllit qe po shkakton problemin tuaj.

  Step 2:
  Decide if you want to copy, move or delete the file.
  Hapi 2: Vendos ne se
  deshiron ta kopjosh, levizesh ose fshish fajllin.

  Step 3. Choose a
  destination for moving the file, or a new file name for the rename option (this
  option won't appear if you are deleting a file).
  Hapi 3: Zgjedh
  destinacionin per te levizur fajllin, ose emrin e ri te fajllit per opcionin
  riemero (ky opcion nuk do te shfaqet nese ju jeni duke e fshire fajllin).


  Click OK to confirm you want to process. The nice thing is that the
  program doesn't make you reboot straight away. It's a good idea to reboot ASAP,
  but if you are in the middle of something and want to wait, the program will
  simply run next time you start Windows.
  Kliko OK per te konfirmuar procesin
  qe deshironi te procesohet. Gjeja e mire eshte se programi nuk do te rikyq
  sistemin. Eshte ide e mire per ti bere rikyqje ASAP-i, por nese ju jeni ne mes
  te dickafit dhe deshironi te presni, programi thjesht do te ekzekutohet heren
  tjeter kur ju e startoni windowsin.

  If the file reappears again (check
  its creation date to ensure it is being recreated) and you can't make it budge,
  you may have trouble with spyware or a virus on your system (don't overlook the
  possibility it may also be an important system file). In this case you should
  get a good spyware removal program to scan your system.
  Nese fajlli
  rishfaqet perseri (kontrollo daten e krijimit per tu siguruar se eshte
  rikrijuar) dhe ju nuk mund ta luani nga vendi, ju mund te keni problem me
  spyware ose virus ne sistemin tuaj (mos e mbishiko sepse ka mundsi te jete nje
  fajlle i rendesishem i sistemit tuaj). Ne kete raste ju mund ta marrni nje
  program te mire per ti larguar spywarat duke e skenuar sistemin tuaj  You are here: Can't delete a file in Windows XP? Here's the simple
  way to delete the file and remove the access denied error.
  Ju jeni ketu: Nuk
  mund ta fshini fajllin ne Windows XP? Ketu eshte nje metode e thjeshte per ta
  fshire fajllin dhe per ta larguar gabimin qasja refuzohet
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Thu Jan 07, 2010 6:05 pm

  Si te fshehim nje fajll (file) cfaredo ne nje foto
  .jpg. ?

  Per ta realizuar kete ju duhet te keni "Winrar" dhe gjithashtu
  nje fotogramfi te formatit jpg ku te fshehim fajllin.Vrazhdojme duke ndjekur
  hapat na vazhdim :

  1.Se pari marrim fajllin qe deshirojme te fshehim dhe
  e arkivojme me Winrar (.rar).
  2.Me pas shkojme ne
  Start>Run>CMD
  3.Pasi te hapet CMD shkruajme copy /b “C:\emri_file.jpg”
  + “C:\emri_file.rar” “C:\file_i_ri.jpg”
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Thu Jan 07, 2010 6:06 pm

  Tek MyComputer klikoje me butonin e djathtë diskun
  që do të fshish dhe zgjidh properties. Mbaj shënim numrin e kapacitetit
  (capacity).

  Krijo boot disk
  - Shkarko Boot Disk të WinME këtu ose tek
  bootdisk.com
  - Fut një disk flopi bosh në kompjuter dhe hap skedarin që
  shkarkove.
  - Shtyp butonin OK dhe prit sa të krijohet boot disk

  Fshi
  diskun
  - Lëre diskun brënda në kompjuter dhe rifilloje kompjuterin
  - Prit
  deri sa të shikosh në ekran A:\> dhe pastaj shkruaj komandën
  A:\>
  fdisk
  - Përgjigju Y (yes) për pyetjet e fillimit. (larg disk support,
  ntfs)

  Tani duhet të shikosh në ekran menunë si më
  poshtë:

  Kodi:
  FDISK Options

  Current Fixed disk drive:
  1

  Choose one of the following:

  1. Create DOS partition or Logical
  DOS Drive

  2. Set active partition
  3. Delete partition or Logical DOS
  Drive
  4. Display partition information
  5. Change current fixed disk
  drive

  Enter choice: [ 1 ]

  Press Esc to exit FDISKZgjidh display
  partition information duke shtypur butonin 4.

  Pastaj do shikosh diçka si
  më poshtë.


  Kodi:
  Current fixed disk drive: 1

  Partition
  Status Type Volume Label Mbytes System Usage
  C: 1 A PRI DOS WIN95 2047 FAT16
  68%
  2 EXT DOS 969 32%

  Total disk space is 6031 Mbytes (1 Mbyte =
  1048576 bytes)

  The Extended DOS Partition contains Logical DOS
  Drives.
  Do you want to display the logical drive information (Y/N) . . . . .
  . ?Në këtë rast C: është pjesa ku është instaluar sistemi operativ dhe quhet
  pjesa kryesore (primary).

  Ndarjet e tjera bëjnë pjesë në EXT DOS që
  është grupi i ndarjeve shtesë.
  Përgjigju Y (yes) për të parë ndarjet e tjere
  të hard diskut, si më poshtë.


  Kodi:
  Display Logical DOS Drive
  Information

  Drv Volume Label Mbytes System Usage
  D: 1969 UNKNOWN
  100%
  E: 2015 UNKNOWN 100%

  Total Extended DOS Partition is 3984 Mbytes
  (1 MByte = 1048576 bytes)Në këtë rast disku ka edhe dy pjesë të tjera: D që
  është 1969 MB dhe E që është 2015MB. Njëra nga ndarjet ka të njëjtat numra që
  mbajte shënim nga My Computer. Gjej diskun që ka të njëjtën madhësi (Mbytes) ose
  të njëjtën etiketë(label) dhe mbaj shënim shkronjën që i është caktuar. (D, E,
  F, G....).

  Bazohemi mbi madhësinë dhe etiketën sepse shkronjat C, D, E,
  F, G mund të jenë ndryshojnë nga windows në dos. D: që ti shikon në windows mund
  të jetë E: në dos dhe gabimisht fshin tjetër për tjetër. Prandaj gjithmonë duhet
  të përdorësh fdisk për të parë shkronjën që i ka caktuar DOS-i diskut që do të
  fshish.

  - Tani që mësuam shkronjën e pjesës që duam të fshijmë, shtyp
  butonin ESC për të dalë nga fdisk dhe të kthehesh tek A:\>

  - Shtyp
  komandën
  A:\> format shkronja:

  Shkronja zëvëndësoje me shkronjën që
  mbajte shënim më lart. Nqs ështe C komanda do ishte
  A:\> format
  C:

  Nqs shkronja ështe D
  A:\> format D:  - Pasi të
  bësh këtë, duhet të shtypësh Y (yes) për të konfirmuar fshirjen.
  Pastaj
  kompjuteri do të të pyesë për një etiketë (label) që po të duash mund ta lësh
  edhe bosh. Nuk ka rëndësi çfarë shkruan dhe e ndryshon edhe në windows po të
  duash.

  Kur të mbarojë procesi i fshirjes, do dalësh përsëri tek A:\>.

  - Hiqe diskun nga kompjuteri dhe shtyp ctrl+alt+del për të rifilluar
  kompjuterin.

  Kompjuteri do hapet përsëri në Windows (nqs nuk e fshive
  windows) dhe pastaj mund të shkosh tek My Computer për të parë nqs është fshirë
  me sukses.

  Për më shumë mbi FDISK dhe FORMAT mund të lexosh faqen e
  microsoft këtu.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Formatimi në
  DOS përdor formatin FAT/32 që përdoret në win95, 98, Me. Windows XP mund të
  përdorë Fat32 dhe NTFS por rekomandohet NTFS.

  Ndryshimi nga FAT në NTFS
  (informacioni në disk nuk ndryshon)
  Po marr si shëmbull diskun D, prandaj po
  përdor shkronjën D. Për disqet e tjerë përdor shkronjën përkatëse.
  - Start
  > run > cmd
  - Shtyp komandën vol D:
  - Shtyp komandën convert D:
  /FS:NTFS
  - Shkruaj emrin e diskut që doli nga komanda vol
  Volume in drive
  D is ___emri______
  - Përgjigju Y për të konfirmuar ndryshimin.
  - Prit sa
  të mbarojë procesi dhe kthehu përsëri në windows
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Thu Jan 07, 2010 6:06 pm

  Si te dallojme cookies spiune webbags qe raportojne
  faqet


  --------------------------------------------------------------------------------

  Shume
  faqe dhe adresa ne internet mbartin ne dizenjon e tyre grafika imazhe fotografi
  qe fusin cookies spiune ne kompjuter dhe raportojne tek serveri i
  faqes,identitetin e kompjuterit IP numrin, oren etj duke krijuar mundesi per te
  derguar me vone reklama dhe emaila te padeshiruar
  Nje program qe mund ti
  identifikojeketo cookies spiune ose tracking cookies eshte Bagnozis v 1.3 nga
  Fondacioni i privacise
  Programi rri ne pergjim dhe tregon menjehere cilat
  imazhe dhe grafika kane cookies spiune ne nje faqe
  Programi nuk bllokon keto
  cookies,ai vetem identifikon dhe ti tregon ne ekran
  Qe ky program te
  funksionoje plotesisht duhet qe cookie settings ne browser lart ne Toolsinternet
  optionsprivaci cookie settings te jete jo ne nivel maximal.por ne nivel mesatar
  dmth kompjuteri te lejoje futjen e cookies ne pergjithsi
  adresa e programit
  httpwww.bugnosis.org
  link instalimi
  httpwww.bugnosis.orgdownload.html
  programi ska fytyre qendron ne pergjim dhe
  nxjerr grafikat spiune dhe sinjalizon
  per cdo faqe qe shikon dhe qe ka
  cookies spiune
  ne shume raste faqet ne internet me grafika te tilla spiune
  lidhen automatikisht me adresa te tjera faqesh spyware si dhe shfaqin
  reklama
  ====
  program te tjera te ngjashem
  IDcide personal
  privacy
  te ndihmon jo vetem te dallosh cookies spiune por edhe ti
  bllokosh
  httpwww.idcide.compagesper_intro.htm
  ATT Privacy
  Bird
  httpprivacybird.com
  si dhe i famshmi
  Proxomitron
  httpwww.proxomitron.infofilesindex.shtml
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Thu Jan 07, 2010 6:26 pm

  Me se pari hapim notepad edhe qesim kete kod:

  Kodi:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
  <assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0">
  <assemblyIdentity
  version="1.0.0.0"
  processorArchitecture="X86"
  name="CompanyName.ProductName.YourApp"
  type="win32"
  />
  <description>Your application description here.</description>
  <dependency>
  <dependentAssembly>
  <assemblyIdentity
  type="win32"
  name="Microsoft.Windows.Common-Controls"
  version="6.0.0.0"
  processorArchitecture="X86"
  publicKeyToken="6595b64144ccf1df"
  language="*"
  />
  </dependentAssembly>
  </dependency>
  </assembly>
  Kete e ruajm si ?vb6.exe.manifest? pa thojza
  dhe e qesim ne direktoriumin ku gjindet VB?
  Tani kur do te hapni VB-n gjitha programet do tju dalin ne stilin e
  XP..
  Tani per te bere qe edhe programet tjera qe I ruajm ne si .exe me dal ne
  stilin e XP-s ne krijojm perseri ne manifest file si me pare qe kemi krijuar
  ?vb6.exe.manifest? por ne vend te vb6 e vendosim emrin si ja kemi ngjitur ne psh
  ?ast-crew.exe.manifest? edhe krejt fot dalin ne stilin e XP
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Thu Jan 07, 2010 6:32 pm

  Si te Instalojme ShoutCast (radio) ne Shell

  Ne kete tutorial do tju tregoj se si me instalu shoutcast ne Shell. Me
  se pari hyni ne rootin tuaj. Mbasi qe keni hy shkarkojeni ne shellin
  tuaj ShoutCast Server me komanden:


  Kodi:

  wget [You must be registered and logged in to see this link.]

  Mbasi qe eshte shkarkuar me sukses ju duhet te extraktoni ate tar.gz (sikurse zip ose rar ne windows) me komanden:


  Kodi:

  tar -zxvf shoutcast-1-9-2-linux-glibc6.tar.gz

  Beni edhe keto komanda per te rregulluar emrin e dosjes edhe per
  ta fshire tar.gz file-en, gjithashtu edhe per tu futur tek folderi.


  Kodi:

  rm -rf shoutcast-1-9-2-linux-glibc6.tar.gz
  mv shoutcast-1-9-2-linux-glibc6 shoutcast
  cd shoutcast

  Mbasi qe ekzekuatuat keto komanda ju duhet te modifikoni konfigurimin e shoutcastit me komanden:


  Kodi:

  pico sc_serv.conf
  ose
  nano sc_serv.conf

  Aty vendosni shum gjera si numrin maximal te degjuesve online, passwordin e radios, portin etj.

  Mbasi qe keni mbaruar konfigurimin ju duhet te ruani ate duke bere
  CTRL+X dhe ta mbydhni. Tash ini gati te ndezni ShoutCast radion tuaj,
  te cilen e bani me komanden:
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Thu Jan 07, 2010 6:33 pm

  Ja disa tipe se si duhet instalu nuke php edhe qka eshte e kerkushme gjate instalimit ...
  Separi per te marren programet e nuke php jumunde te mirrni ate ne kete web faqe ( [You must be registered and logged in to see this link.] )

  Pasi qe keni marren nukephp pamvarsishte versionin ....
  Duhet ta unzip ne computerin tuaj dhe pasi qe keni unzipu ather duhet qe folderin me emrin HTML ta shkarkoni ne FTP e server hostingut tuaj ...
  Folderin munde ta shkarkoni si follder komplet por mund te shkarkoni vetem file qe gjinden mbrenda ne Folder HTML

  Pasi qe keni shkakru tegjithe kete ju duhet te configuroni file name ( filin me emrin CONFIG.PHP )
  ne config.php duhet te editoni qe nga rreshti i 53 deri tek 60
  53 $dbhost = "localhost"; ( munde te jete edhe ndryshim ne [You must be registered and logged in to see this link.] juaj.com)
  54 $dbuname = "Emri i data base qe keni ju"; ( data base krijohet ne controll pane ose ju eshte dergu ne ndonje email nga ata qe keni hostingun e juaj nese nuke keni controll panel edhe sken marr data basse contakto hostingun tend per data basse ...
  55 $dbpass = "Passwordi qe e keni kriju per data basse ";
  56 $dbname = " Data basse emri i cili eshte kriju "; ashtu edhe kjo krijohet ne controll panel ose eshte dergu me email.. po ashtu edhe passwordi ....
  57 $prefix = "nuke"; ( munde edhe te ndryshohet )
  58 $user_prefix = "nuke"; ( munde edhe te ndryshohet )
  59 $dbtype = "MySQL";
  60 $sitekey = "SdFk*fa28367-dm56w69.3a2fDS+e9"; ( munde te shtoni diqka te zakonshme ne klete rreshte per ta ndryshu me ate origjinalin ...

  passi qe keni editue config files ju duhet te shkarkoni kete ne ftp tuaj aty ku ek eni shkaru edhe html floderin ose filet e html ....


  Se fundi per te pare ndryshimet e para ne instalim ju duhet te lidheni ne PHP my admin i cili munde te jete instalu ne ftp por shumicen erastve eshte ne controllpanell (mvarsishte nga hosteret qe ofrojn mundesit e tyne )


  Pasi qe keni hy ne php MY admin ju duhet te zgjidhni database qe e keni specifiku ne config.php ashtu edhe databasse name dhe te shkoni te SQL brosswer ...
  Ku ju ipete mundesija te shkarkoni SQL file qe eshte marr nga nuke kur e keni unzipu nuken e keni pare nje folder me emrin SQL mbrendi tina eshte nje file me emrin nuke.sql duhet ta shkarkoni edhe ate tek slq brosswer ne phpmy admin ...
  Pasi qe keni ber edhe kete hap ather ju munde te shikoni se si eshte instalue php nuke ne faqen tuaj ...
  shembull 1 [You must be registered and logged in to see this link.] dhe do shfaqet nuke si default ku ju duhet te pastaje te krijoni nje administrator dhe perfundone kjo pune ...
  Nese ju duhet me shume ndihme shkruani ketu ne do ju ndihmojme me tutje ...
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Thu Jan 07, 2010 6:36 pm

  Kamera Live Neper Botë -

  E Hapni [You must be registered and logged in to see this link.]


  edhe te Google Search I Shkruni njeren nga keto Kto :
  intitle:"DVR Web client"
  intitle:"Live NetSnap Cam-Server feed"
  intitle:"my webcamXP server!" inurl:":8080"
  intitle:"supervisioncam protocol"
  intitle:"Live NetSnap Cam-Server feed"
  intitle:"EvoCam" inurl:"webcam.html"
  intitle:"Live View / - AXIS" | inurl:view/view.sht
  inurl: "ViewerFrame?Mode="
  intitle: "WJ-NT104 Main Page"
  inurl: netw_tcp.shtml
  Ajt met mira
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Mon Jan 11, 2010 9:44 pm

  Per te ber kesi prog ju duhet programi Inno Setup Compiler!
  Pasi shumica prej nesh kemi probleme me arrjen e fileve nga rapidshare vendosa te qes ne sedspace.com
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Pasi ta hapni programin ju del kjo ju shkone te e dyta dhe ok!
  [You must be registered and logged in to see this link.] qe foto!
  pastaj plotsoni ato qka ju lypen edhe ne fund shkoni Build edhe Compile
  [You must be registered and logged in to see this link.] qe edhe foton
  edhe u kry tani ju keni ni setup qe ti instaloni qka te deshironi !
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Mon Jan 11, 2010 9:47 pm

  Mini tuto. per tastier !!!


  Hmm shumm easy po edhe shum i mir hehe Mesimet e shkurtera nga unë Wink kshtuu ja pra fillojm ndodh qe kaj here te mos ju punoj tastiera ose ndonje tast i tastier edhe ju nevoitet menjhere ose urgjente atehere veproo si ne foto edhe te dell Tastier edhe punon me ane te miut okeyy.
  Veprojm keshtuu pra si ne foto:
  Mesimet e shkurtera nga unë Blueeju7
  Mbasii te shkojm si ne foto ja pra si duket dritarja e programit.
  Mesimet e shkurtera nga unë Blue1nv2
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Tue Jan 12, 2010 3:55 pm

  Zgjidhja e Errorit - Cannot delete file: Access is denied !


  A keni patur mesazh të këtillë të bezdisshëm?

  Mesimet e shkurtera nga unë Unlocker1

  Ka edhe mesazhe të tjera të ngjashme me këtë si:
  Cannot delete file: Access is denied
  There has been a sharing violation.
  The source or destination file may be in use.
  The file is in use by another program or user.
  Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use.

  Zgjidhja e këtyre problemeve është Unlocker!
  1. Thjeshtë vetë klikoni me tastin e djathtë të miut mbi skedar (ang. file) apo dosje (ang. folder) dhe zgjidhni Unlocker.
  Mesimet e shkurtera nga unë Unlocker2
  2. Nëse skedari (ang. file) apo dosja (ang. folder) është i bllokuar (ang. locked), do të lajmërohet dritarja me listën e të bllokuarve.
  Mesimet e shkurtera nga unë Unlocker3
  3. Thjeshtë kliko në Unlock All dhe puna mbaroi.
  E mira e këtij programi të vogël me një kapacitet prej 255 kb është se mund ta instaloni edhe në gjuhën shqipe. Shkarkimin e tij mund ta bëni këtu:

  [You must be registered and logged in to see this link.]
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Tue Jan 12, 2010 3:56 pm

  Nëse keni problem në çasjen e komandës regedit!


  Ndodhë që në kompjuterin tanë duhet të ndrrojmë ndonjë çelës rexhistri përmes procedurës Start, Run dhe shkruajm regedit pastaj shtypim tastin Enter, prandaj edhe mundet që të hasemi në këtë problem si në figurën vijuese:

  Mesimet e shkurtera nga unë 15yy8o8

  Si duhet të veprojmë që ta rregullojmë këtë problem?

  Procedura është kjo:

  Duhet që së pari të shkojmë në:
  Start > Run shkruajmë gpedit.msc dhe e shtypim tastin Enter
  Tani në kornizën e majtë gjejmë:
  User Configuration > Administrative Templates > System >
  Në kornizën e djathtë kërkojmë rreshtin:
  Prevent Access to Registry Editing Tools
  Mundet me ndodhë që aktive do të jetë Not Configured.
  Klikoni dy herë mbi të dhe vendoseni shenjën e tikut tek Disabled

  Tani vetëm klikoni OK, pastaj OK dhe shikoni se do të funksionoj.
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Tue Jan 12, 2010 3:58 pm

  Si ta ndalojmë "Reboot now" pas përditësimeve në XP!


  Nëse ju bezdisë ristartimi i shpeshtë pas përditësimeve (ang. Updates) të Windows-it dhe doni disi ti ndaloni ato ristartime atëherë veproni kështu:
  Shkoni tek Start pastaj Run shkruani regedit dhe shtypeni tastin Enter, tani duhet ta gjeni këtë çelësin në kornizën e majtë:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Win dows.
  Pastaj mbi Windows klikoni me të djathtë dhe nga menyja e kontekstit zgjidhni New --> Key shkruani kështu ngjitur pa i ndarë fjalët WindowsUpdate dhe shtypeni tastin Enter, tani do te krijohet një folder i ri.
  Pastaj mbi atë folder të ri klikoni prap me tastin e djathtë të miut dhe krijojeni një çelës të ri tani me emrin AU (shkurtesa për Automatic Updates), tani shikoni në kornizën e djathtë dhe e gjeni tekstin (Default), klikoni nën të në hapësirën e zbraztë dhe zgjidheni New DWORD Value, shkruajeni këtë tekst NoAutoRebootWithLoggedOnUsers, dhe shtypeni Enter, tani klikoni dy herë mbi të dhe ndryshoni vlerën tek value data1 dhe vërjani tikun tek Hexadecimal, pastaj nuk ju mbetet gjë tjetër vetëm ti mbyllni të gjitha dritaret. Se si duket kjo shikoni foton vijuese:
  Mesimet e shkurtera nga unë 64275557fd8
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Tue Jan 12, 2010 3:59 pm

  Si ta riemërojmë tekstin “Welcome!” në “Mirë se vini!”?

  Pra nëse dëshirojmë që në Welcome Screen në vend të tekstit Welcome ta shkruajmë një tekst shqip duhet të veproni kështu:
  Për ta rregulluar këtë duhet që ta posedoni programin Resource Hacker i cili ka një kapacitet prej 541kB.

  këtë program mund ta shkarkoni në lidhjen [You must be registered and logged in to see this link.]

  Pas shkarkimit duhet që ta instaloni programin.

  Pastaj kur të hapet Programi Resource Hacker duhet që të kaloni në menynë File --> Open dhe e shfletojmi diskun tek: C:\WINDOWS\system32 deri sa ta gjejmi skedarin logonoui.exe

  Pasi të hapet në kornizën e majtë kaloni tek: String Table --> 1 --> 1033

  Pastaj në tekstin në anën e djathtë brenda thonjëzave ku shkruan "Welcome" modifikojeni atë tekst (p.sh. Mirë se vini!) dhe pastaj zgjidheni opsionin Compile Script (i cili gjendet në kornizën e djathtë-lartë), hapi tjetër është që ta ruani përmes opsionit File --> Save As... por duhet që të keni kujdes dhe ruajeni brenda direktoriumit C:\WINDOWS\system32 me një emër sipas dëshirës suaj, le të jetë p.sh. hyrja.exe

  Hapi tjetër është që të fillojmë me editorin e regjistrit përmes procedurës vijuese: Start --> Run dhe shkruani komandën regedit pastaj shtypeni tastin Enter. Tani duhet të shfletoni në kornizën e majtë tek çelësi HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Cu rrentVersion\Winlogon, pasi të klikoni në Winlogon në anën e djathtë kah fundi do ta gjeni një skedar me emrin UIHost, duhet që të klikoni dy herë mbi të dhe tek pjesa Value Data duhet që ta vendosni emrin e skedarit që ju e keni emëruar e në rastin tonë ka qenë hyrja.exe, klikoni në OK dhe ristartojeni kompjuterin.
  Se si të verponi shikoni edhe figurën vijuese.
  Mesimet e shkurtera nga unë Wol_error Ky imazh është zvogluar, për ta parë imazhin me dimenzione origjinale kliko këtu.
  Mesimet e shkurtera nga unë Mirsevini
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Tue Jan 12, 2010 4:00 pm

  Formatizi i Sistemit Operativ XP me USB boot


  Po flas vetem per Windows XP (per Vista, Windows 7, Ubuntu, Linux nuk e kam provuar)
  1. Motherboardi apo pllaka amë e kompjuterit te juaj duhet ta perkrah Boot From USB pra qe te mund te bootoj (Startoi nga USB)
  Kete gje mund ta vertetoni tek Boot Device ne BIOS.
  Pas kesaj aktivizoe USB ne kompjuter, vendosja emrin USB-se HPUSBFW.exe
  Pasi t'ia bejsh emrin HPUSBFW.exe beje Format USB-ne me FAT pasi te perfundon formatizimi i USb-se vepro keshtu:
  Kopjo ne USB te gjitha Filet nga folderi Windows XP (pra nga CD-ja e Win XP-se apo ku e keni Win XP).
  Pasi ti kopjosh te gjitha filet nga Win XP ne USB ateher vepro keshtu:
  Beje Restart kompjuterin, USB-ne lere te aktivizuar ne kompjuter, hyn ne BIOS, tek First Boot Device zgjedhe te paren USB shko Exit, Save Settings Y dhe te fillon formatizimi nga USB !
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Tue Jan 12, 2010 4:01 pm

  Nese doni qe PC_n tuaj ta perdorni vetem ju..


  Mesimet e shkurtera nga unë 11mgx90

  [You must be registered and logged in to see this link.] - shkarkoni ket program dhe instalojeni,
  pasi ta keni instaluar shikoni kameren a e keni ne rregull, pastaj hapni programin ( ky funksionin ne 32 bit windows xp ), dhe pasi ta hapni, fotografoni fytyren tuaj para Kameres, dhe restartoni PC-n, pas restartimit do tju kerkoj passwordin, at'her afroni fytyren e juaj para kameres dhe do te aktiviziohet , dhe do te hapet kompjuteri..
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Wed Jan 13, 2010 5:11 pm

  Ndani HDD ne 2 apo me shume pjese!

  Po filloj te ju tregoj si te ndani HDD tuaj ne 2 apo me shume pjese. Per cdo pakjartesi, une ktu jam! Osht nje tutorial i punum prej meje, pak i vjeter, po prap i dibishem nashta per dikon...

  Programi per ta nda HDD quhet: Partition Magic - [You must be registered and logged in to see this link.]

  E instalon programin, e lshon edhe tash te hapet qekjo (nejse une veq e kom te ndam HDD ne 2 pjese, e kom HDD 80GB, e kom nda 20 me 60, po ska lidhje, une ta sqaroj prap proceduren njejt sikur ti qe nuk e ki te ndam, e si moster pe perdori particionin e 20GB)

  Mesimet e shkurtera nga unë Wol_error This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 755x456 and weights 55KB.
  Mesimet e shkurtera nga unë W9emb4

  Tash ju hapet kjo faqe!

  Mesimet e shkurtera nga unë J8nlh2

  Tash nese don me nda HDD, e cakton poshtë aty te numrat sa me sa po don me lan HDD. Te New Size (qe te unë osht 20.120.4 MB) ti tash e cakton sa po don me lan. Ti e paske 80GB HDD, e nese don 40/40 me nda, e shkrun te 80GB (sikur une qe e kom 20...) 40 (ama ki kujdes, mos e le 40 MB po bone 40 GB, veq ndrroje 80 qe ki aty, bone 40, ato shifrat mas numrit 80 mos i prek) edhe i mshon OK.

  Tash te del qeshtu ne program:

  Mesimet e shkurtera nga unë Wol_error This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 754x296 and weights 57KB.
  Mesimet e shkurtera nga unë 2dmcmbq

  Masnej te del qeshtu (une e kom emertu particionin SHEMBULL sa me ta sqaru ty) edhe klikon posht e sheh Apply (edhe te thot po me doket me ristartu PC per me kriju Particionin, e une sjom ka du me ja ba Apply se me krijohet ni Particion i ri, e sjom ka du me kriju... ama puna kryesore u kry deri qetu, masnej ristartohet PC edhe automatikisht e formon particionin e ri, e ti mos e prek derisa te kryn procesin vet PC)

  Mesimet e shkurtera nga unë Wol_error This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 751x112 and weights 19KB.
  Mesimet e shkurtera nga unë 2wmdiz6

  Me qekaq perfundon puna, tash i ki dy particione kur te ristartohet PC. Nese keni diqka te pakjart lirisht folni mos t'ju vjen marre, edhe paqartesine ma te vogel nese e keni kallxo ktu!
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Wed Jan 13, 2010 5:17 pm

  Për të pastruar kujtesën kompjuterin tuaj

  Kjo ndodh shpesh kompjuterin tonë për të vepruar punën e tij shumë slowly.Most e njerëzve ristartoni kompjuterin, por ne kemi një tjetër metodë të thjeshtë për të vazhduar pa rifillimi OS tuaj.

  1. Djathtas-klikoni mbi desktop dhe zgjidhni New-Shortcut
  2. Në vendin Lloji i sendit shkruaj këtë kod:% windir% \ system32 \ advapi32.dll rundll32.exe, ProcessIdleTasks
  3. Kliko Next
  4. Emri si Memory Clear
  5. Klikoni Finish.

  Tani sa herë që ju shikoni që kompjuteri juaj është duke punuar ngadalë shkojnë në këtë ikonë dhe kliko tek ajo, pa ristartoni PC tuaj do të hapte kujtesë dhe për përshpejtimin e proceseve.
  ak47***
  ak47***
  Administrator
  Administrator

  Male
  Age : 25
  Poenat : 479
  Reputacioni : 0
  Location : AHT-CreW
  Numri i postimeve : 173

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga ak47*** prej Wed Jan 13, 2010 5:31 pm

  Si të riparosh vetë një kompjuter

  Mesimet e shkurtera nga unë Comp1_392990222

  Kur keni probleme me PC-në, harduer apo softuer, do të kërkoni ndihmë nga një servis i specializuar. Në këtë artikull do t’i shohim disa metoda dhe vegla që përdor servili për të rregulluar problemin dhe do të mësoni si t’i rregulloni disa probleme edhe ju vetë.

  Kompjuteri nuk ndizet fare, nuk ka asnjë shenjë jete. Së pari servisi do të vërtetojë se mos është djegur ndonjë pjesë e transformatorit të rrymës apo diçka rreth tij. Hiqet nga funksioni harddisku, floppy, CD/DVD-ja, modemin, karta e zërit, karta wireless e të gjitha ato që mund të hiqen. Tani duhet nxjerrë bateria që ruan të dhënat e BIOS-it dhe duhet bërë verifikimi i saj. Më pas tekniku do të nxjerrë kabllon e ftohësit të procesorit nga pllaka amë. Nëse ende kompjuteri nuk ndizet, duhet të testojë ushqyesin e korrentit. Këtë e bën duke matur me një instrument matës pinin e 9-të (ngjyrë vjollce) i cili duhet të japë 5 volt. Nëse ky tension është në rregull, duhet bërë një urë nga teli në mes të pinit 16 (ngjyrë jeshile) dhe 17 (ngjyrë e zezë) i cili në këtë rast do ta vërë në punë ushqyesin. Nëse ndizet, me instrument matës duhet matur tensionet në dalje, që duhet të jenë +3.3 v, +5v, +12v dhe -12v. Nëse nuk ndizet ushqyesi apo nëse tensionet nuk janë në rregull, atëherë ndërrohet me një të ri. Në disa raste kur furnizuesi i rrymës prodhon tensione jashtë normales, zakonisht mund të dëmtohen edhe pajisjet të tjera në kompjuter, si harddisku, procesori, etj. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që kompjuteri të ketë një ushqyes origjinal e të mirë, i cili do të mbrojë kompjuterin dhe të dhënat.
  Kompjuteri është infektuar, çfarë duhet bërë?
  Nëse edhe pas ndërrimit të ushqyesit, kompjuteri nuk ndizet, kemi të tjera probleme. Në vazhdim duhet hequr RAM-i. Nëse pllaka amë është në rregull, ajo duhet të ndizet dhe të fërshëllejë, që lajmëron se mungon RAM-i. Njësoj vlen edhe për kartelën grafike, fishkëllima do të jetë tjetër, e po ashtu edhe në mungesë të procesorit. Pllakat e “mençura” fërshëllejnë që të lajmërojnë se procesori mungon. Pas zëvendësimit të pjesës së dëmtuar, kompjuteri duhet të startojë. Në raste kur është prishur pllaka amë apo vetë harddisku në të cilin ka qenë sistemi operativ, sistemi operativ duhet të riinstalohet nga e para.

  Kompjuteri ndizet, por nuk paraqitet asgjë në ekran dhe pllaka nuk fërshëllen. Pastrimi i lidhjeve dhe çvendosja/vendosja e pjesëve nga vendi i tyre mund të ndihmojë. Shpesh herë RAM-i dhe kartela grafike janë ato që duhet “prekur”. Në shumë nga këto raste, pllaka amë është e prishur dhe duhet bërë ndërrimin e saj. Me kalimin e kohës, disa komponentë në pllakën amë (kondensatorët) “thahen” dhe ndërrimi i tyre mund ta rregullojë pllakën pa pasur nevojë për ndërrimin e saj, por ky shërbim zakonisht do të ju kushtoj afro 20-30% të vlerës së pllakës amë dhe ndoshta është më mirë të blini një të re.
  Windows është korruptuar dhe keni plot të dhëna në kompjuter. Metoda më e mirë për shpëtimin e të dhënave në këto raste është heqja e harddiskut nga kompjuteri dhe lidhja e tij në një kompjuter funksionues e që ka antivirus/antispyware të mirë. Shpeshherë Windows korruptohet nga viruset, por ndodh dhe që harddisku me kalimin e kohës prodhon sektorë të prishur fizikisht (bad sectors) dhe se në këto sektorë mund të qëllojnë datotekat e sistemit operativ e me ç’rast korruptohet vet ai. Së pari duhet bërë skanimi i diskut me programin check disk të sistemit operativ. Shembull: chkdsk E: /R, ku E: paraqet diskun të cilin duhet të skanojmë. Kjo vegël duhet startuar nga command prompt ose nga brazda RUN. Pas skanimit për datoteka/sektorë të humbur/prishur, disku duhet të skanohet edhe për viruse e spyware. Në shumë raste, pasi janë bërë këto skanime, nëse e vendosim harddiskun prapë në kompjuter, është e mundur që Windows të startoj dhe do të jetë rregulluar. Pasi të kemi riparuar diskun, mund të marrim dhe të bëjmë backup të dhënat në DVD, apo një disk tjeter.

  Njësoj si në rastin e backup të të dhënave, metoda më e mirë për fshirjen e viruseve është heqja e harddiskut nga kompjuteri dhe lidhja e tij në kompjuter që ka antivirus/antispyware, duke e skanuar dhe fshirë të gjithë programet e dëmshëm. Në rastin kur ka viruse dhe me fshirjen e tyre, sistemi operativ mund të dëmtohet dhe duhet riinstaluar nga fillimi. Me rastin e skanimit të diskut të huaj nga kompjuteri, duhet të kemi kujdes në dy gjëra shumë të rëndësishme.

  E para është se dosja e shfrytëzuesit në diskun që po skanojmë, mund të jetë i ndaluar për qasje në të, pasi është thjesht shfrytëzues tjetër, dhe që sistemi operativ nuk na lejon qasje te të dhënat e huaja. Në këtë rast, duhet të marrim të drejtat mbi dosjen (objektin). Ownership. Kjo bëhet me klikimin e djathtë mbi dosje, duke zgjedhur Properties, Security dhe Advanced. Në këtë dritare te tabi Permissions duhet të selektojmë të dyja kutitë në fund të faqes (Inherit from... dhe Replace permissions...) e po ashtu, te tabi Auditing duhet të selektojmë të dy kutitë në fund të faqes (Inherit from... dhe Replace auditing...). Në tabin Owner duhet të selektohet kutia në fund të faqes (Replace owner on subcontainer and objects).


  Mesimet e shkurtera nga unë Comp2_329605789
  Çështja e dytë është ndryshimi i listës së aksesit të dosjes System Volume Information, e pasi të kemi qasje, do të ketë qasje edhe antivirusi. Kjo bëhet përmes komandës cacls. Së pari duhet të hapim command prompt (me Start, Run, cmd, OK), dhe të shkruajmë në te: cacls "\System Volume Information" /E /G administrator:F, ku administrator është emri i shfrytëzuesit aktual me të drejtat e administratorit.

  Mesimet e shkurtera nga unë Comp3_865678871


  Kompjuteri na është infektuar, kemi të dhëna, nuk kemi në dispozicion kompjuter tjetër apo nuk kemi para për ta dërguar në servil. Çfarë të bëjmë? Që këtë punë ta kryejmë vetë, si fillim na duhet ta kemi diskun e ndarë në së paku dy particione (C: dhe D: ). Natyrisht na duhet edhe disku startues i sistemit operativ. Ideja është që të instalojmë edhe një sistem tjetër operativ në kompjuter, përkatësisht në diskun ku nuk ka sistem operativ të instaluar. Me këtë rast do ta bëjmë kompjuterin me sistem operativ të pastër (pa viruse) dhe do të kemi qasje te të dhënat që janë në të gjitha disqet e kompjuterit. Së pari duhet të hyjmë në BIOS dhe duhet të caktojmë lexuesin CD/DVD si disk të parë startues. Në BIOS hyjmë me shtypjen e tastit Delete, F1, F2, F10 apo ndonjë tasti tjetër me të cilin hyhet në BIOS-in e kompjuterit, e që varet nga prodhuesi i pllakës amë. Ky tast duhet shtypur në ndezjen e kompjuterit. Pasi kemi hyrë në BIOS, duhet të gjejmë menynë Boot order dhe të caktojmë lexuesin CD/DVD si disk të parë shartues. Në fund duhet të ruajmë ndryshimet me Save and Exit. Nëse gjithçka ka shkuar siç duhet, me startimit e sistemit operativ, kompjuteri do të startojë nga disku CD/DVD i futur në kompjuter dhe me këtë rast do të paraqitet teksti Press any key to boot from CD, ku duhet të shtypim një tast çfarëdo, për të nisur procesin e instalimit të sistemit operativ. Në momentin kur programi i sistemit operativ na kërkon se ku dëshirojmë të instalojmë sistemin operativ, duhet të zgjedhim diskun e dytë (jo diskun ku gjendet sistemi operativ ekzistues). Këtu duhet të kemi kujdes që të zgjedhim diskun që nuk ka sistemin operativ, sepse disa versione të CD-ve instaluese, në instalimin e sistemit operativ në diskun ku gjendet një Windows, mund të bëjnë fshirjen e përmbajtjes së dosjes Documents and settings. Në këtë rast do të fshihen të gjithë shfrytëzuesit dhe të dhënat e tyre. Në vazhdim nga ne do të kërkohet të zgjedhim nëse do formatojmë apo jo diskun që kemi zgjedhur. Duhet të zgjedhim opcionin e fundit Leave the current file system intact (no changes). Në vazhdim duhet të ndjekim kërkesat e programit dhe pas disa minutash do të jetë i instaluar sistemi operativ. Natyrisht në vazhdim duhet të instalojmë drajverët, service packs, freskimet, antiviruset dhe programet e tjera.

  Me pak njohje të gjuhës angleze edhe ju vetë mund t’i rregulloni problemet e shpeshta, pa pasur nevojë të çoni kompjuterin në servis e të shpenzoni kohë e para. Natyrisht në raste të prishjeve, pa pjesë rezervë nuk do të mund të bëni asgjë.

  Sponsored content

  Mesimet e shkurtera nga unë Empty Re: Mesimet e shkurtera nga unë

  Mesazh nga Sponsored content


   Ora është Thu Jan 21, 2021 4:59 pm